Beró autósiskola
és motorosiskola
Tata

Beró autósiskola
és motorosiskola
Tata

Tanfolyam indul:

Online tanfolyamra folyamatosan lehet jelentkezni!

Jelentkezés!

JOGOSÍTVÁNY VÁLTOZÁSOK

2013. 08. 15-TŐL

2013. aug. 15-től léptek hatályba a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 24.) GKM rendelet módosításai. Itt elolvashatjátok, pontosan mik is ezek a számotokra fontos változások.

Motoros kategóriaváltás lehetősége újra MINDENKINEK

ELMÉLETI TANFOLYAM és KRESZ VIZSGA NÉLKÜL gyakorlati vizsgára bocsátható az a motoros tanuló, aki az előzőleg megszerzett motoros kategóriájától számított 2 éven belül jelentkezik az újabb motoros kategóriás vizsgára ÉS az előzőleg megszerzett motoros kategóriája esetében nem mentesült az elméleti tanfolyam és KRESZ vizsga alól.

VAGYIS:
Ha A1, A korl. vagy A2 jogosítványod még nincs 2 éves (megszerzés dátuma a jogsid hátoldalán a kategóriánál) ÉS eme kisebb kategóriájú jogsid sikeres KRESZ vizsga időpontja is 2 éven belüli,
akkor mentesülsz a KRESZ tanfolyam és KRESZ vizsga alól. Tehát mindkét feltételnek teljesülnie kell!

Csökkentett óraszámú elméleti tanfolyamot kell teljesítenie annak a tanulónak, aki 2 éven túl jelentkezik újabb motoros kategóriára.

VAGYIS:
Ha A1, A korl., A2 jogosítványod több, mint 2 éves
VAGY
eme kisebb kategóriájú jogsid 2 éven belüli, DE annak sikeres KRESZ vizsga időpontja már több, mint 2 éves,
akkor csökkentett óraszámú KRESZ tanfolyamot valamint KRESZ vizsgát is kell tenned a kategóriaváltáshoz.

Mivel a kresz vizsga ideje sehol nincs feltüntetve a jogsidban – és kicsi a valószínűsége, hogy emlékszel A1, A korl., A2 elméleti vizsgád időpontjára -, így fel kell hívnod a Közlekedési Felügyelőség bármely kirendeltségét és megkérdezni tőlük.

Iskolai bizonyítvány és orvosi alkalmassági csatolása a tanfolyam során

Mostantól a képzésre történő jelentkezéskor nem szükséges az orvosi alkalmasságról szóló igazolás kiállíttatása, vagyis a KRESZ tanfolyam az okmány hiányában is elkezdhető és befejezhető.
DE!
Az elméleti KRESZ vizsgára bocsátásnak azonban továbbra is feltétele az orvosi alkalmassági igazolás csatolása.

A LÉNYEG:
Az autósiskola a tanuló számára KRESZ vizsgát CSAK az orvosi alkalmassági igazolással tud kérni a Hatóságtól, vagyis pl. ha autósiskolánknál a beiratkozásnál már jelentkeznél egy jövőheti elméleti vizsgára és nem hoztad az orvosit, akkor nem tudunk gyorsan vizsgára jelenteni a következő hétre. Vagyis célszerű mégis a beiratkozásra hoznod a papírt, de ha mégsem, akkor minnél hamarabb pótolni.

Az alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt mostantól nem kell a beiratkozásnál az autósiskolának leadni (a jelentkezési lapon nyilatkozni kell csak a meglétéről), azt a vizsgaigazolás kiállításáig akár a tanuló, akár a képző szerv a folyamat bármely pontján igazolhatja hitelt érdemlő módon.

Ezután az EREDETI, min. 8 ált. iskolai bizonyítványt (vagy magasabb végzettségűt) leghamarabb a tanfolyam kezdetétől, legkésőbb a sikeres forgalmi vizsga után a Hatóság illetékes kirendeltségén a vizsgaigazolás kiadásánál BE KELL MUTATNOD, KÜLÖNBEN NEM KAPOD MEG a jogsit a megszerzett kategóriára, hiába végezted el és fizetted ki a teljes tanfolyamot! Ennek ellenére a hatóság több kirendeltsége kötelezi az autósiskolákat arra, hogy a bizonyítvány MÁSOLATÁT csatolja a tanuló anyagához, vagyis a kresz vizsgára jelentésig a másolatot be kell juttatnod az autósiskolába, ha az kéri.

Kötelező menettávolságok a gyakorlati oktatásnál

A gyakorlati vizsgára bocsátásnak ezután feltétele a kötelezően teljesítendő óraszámok mellett az egyes vizsgakategóriák esetében („B” kategória esetén 580 km) kötelező menettávolságok teljesítése is. A vizsgabiztos köteles a vizsga megkezdése előtt a vezetési kartont ellenőrizni és az előző feltételek nem teljesülése esetén a vizsgát megtagadni.

Tudni kell, hogy az oktatásban az elszámolás eddig is menettávolság alapján történt, óránként 21 km volt az előírás. Vagyis az új rendelet semmi újat nem hoz, csak az eddigi előírást és gyakorlatot írja le más formában.
Ezen felül felesleges olyan kérdéssel keresni az autósiskolákat, hogy: „Mondják meg, hány vezetési óra alatt tudom ezt a km-t teljesíteni?” vagy „Mondjanak egy végösszeget, mennyibe fog kerülni így a jogsim?” Minden egyes leendő tanuló más-más tudással, felkészültséggel, teljesítményszinttel kerül az oktató keze alá, így előre nem lehet kiszámolni, hány órában és hol lehet felkészíteni megfelelően a forgalmi vizsgára. (Aki eddig is tisztességesen oktatta a tanulót, az ezután is úgy fogja, aki pedig „állva” tanított, annak ez a rendelet meg pont kapóra jön…)
Amit szem előtt kéne tartani, ahogy egy tanuló mondta:”… nem a kilométerek számítanak, hanem az, hogy minnél jobban megtanuljak és ha szükséges, akkor pluszórát is fogok majd venni.” … ÉS a különböző forgalmi helyzetek, közlekedési szituációk megoldását elsajátítani nem a vidéki országúton vagy az autópályán fogod, hanem a városi forgalomban.

Az elméleti tanfolyamnak is lett érvényességi ideje
Ez a változás 2013. október 1-étől lép hatályba

A tanuló a tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető.

Vagyis az elméleti tanfolyam 1. tantermi előadása/az e-learning online kresz tanfolyam 1. bejelentkezésétől számítva 9 hónapon belül jelentkezned kell egy kresz vizsga időpontra és ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres kresz vizsgát kell tenned, különben újra kell a tanfolyamot ismételned.

A gyakorlati tanfolyam érvényességi ideje

Érvényben maradt az eddigi rendelet, hogy a sikeres kresz vizsgától számítva 2 éven belül kell egy sikeres forgalmi vizsgát tenned!
Kivéve az új motoros kategóriaváltásoknál azokat, akinek nem kell elméleti tanfolyamot és vizsgát tenniük! Itt a következő kiegészítés lép hatályba 2013. október 1-étől:

Amennyiben a tanuló mentesült az elméleti tanfolyam és KRESZ vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie. Az előírás a 2013. október 1.-jét követően hitelesített vezetési kartonok esetében alkalmazandó.

Vagyis ez a 12 hónapos/1 éves határidő a kresz tanfolyam és kresz vizsga nélküli motoros kategóriaváltásokra lesz érvényes 2013. október 1-től.

A be nem fejezett „M” és „A korl.” kategóriák átváltással folytathatóak

A korábban megkezdett „M” és „A korl.” kategóriás tanfolyamok kérelemre átválthatóak „AM” kategóriára, illetőleg „A2” alkategóriára olyan módon, hogy a tanuló átváltásig megszerzett vizsgaeseményei hatályosak az új kategória esetében is.

Mivel a sikeres kresz vizsga után 2 éven belül kell adott kategórából sikeres forgalmi vizsgát tenned, így az elkezdett, de be nem fejezett „M” és „A korl.” kategóriádat, azok sikeres vizsgáival akkor tudod „AM” és „A2” kategóriára váltani (és az új kategóriában FOLYTATNI a jogosítvány szerzést), ha a régi kategóriád sikeres KRESZ vizsgájától számítva még 2 éven belül vagy.

A kötelező írásbeli tájékoztató (autósiskola vállalkozási feltételei)

… A képző szerv …az írásos tájékoztató egy példányát … az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint az írásos tájékoztatóban megjelölt honlapján közzéteszi és folyamatosan aktualizálja. A képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól az írásos tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.

Hallássérült, szövegértési, -szövegolvasási nehézséggel küzdő személy is tehet szóbeli vizsgát

Egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat (számítógépes elméleti vizsga helyett), valamint a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

Számítógépes elméleti vizsga választható nyelven

Ha az elméleti vizsga számítógépes elméleti vizsga (a továbbiakban: SZEV) formájában bonyolítódik, akkor a rendelkezésre álló különböző nyelvű SZEV-vizsgaanyagok közül a vizsgázó állampolgárságára tekintet nélkül választhat.