Bezár

Ajánló küldése

Az Ön adatai:
Kinek küldjük az ajánlót?

A küldéshez megadott adatokat rendszerünk nem tárolja.

Nyitólap Nyomtatás

Tata kártya elfogadóhely

30% kedvezmény az elméleti tantermi oktatáshoz!

Ügyfélfogadás

2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.
Hétfő: 14-17
Kedd: 8-10
Szerda: 14-17
Csütörtök: 8-10
Péntek: 14-17

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK ÉS TANULÓ TÁJÉKOZTATÓ

Beró Autósiskola

A képzőszerv tájékoztatási kötelezettsége a járművezető és a közlekedési szakember képzésben résztvevők számára
(a 24/2005 (IV. 21) GKM rendelet alapján)

E-learninges képzés "A1" kategóriához

Beró András egyéni vállalkozó ( 2834 Tardos, Vadvirág utca 21.)

Telefonszám: 06-30/490-93-55 ; 06-30/595-39-73
E-mail cím: beroandras@freemail.hu
 
Fantázia név: Beró Autósiskola  (www.beroautosiskola.hu)

·    Cég formája: egyéni vállalkozó
·    Vállalkozói nyilvántartás száma:  21525197
·    Adószáma: 60569327-1-31
·    Iskolavezető: Beróné Kovács Katalin
         Tel: 06-30/595-39-73,e-mail:berokata@freemail.hu
·    Iskolavezetői igazolvány száma:10144
·    Ügyfélfogadás:  2890 Tata Bajcsy-Zsilinszky utca 1
·    Ügyfélfogadás ideje:  Hétfő14-17
                                       Kedd:8-10
                                       Szerda:14-17
                                       Csütörtök:8-10
                                       Péntek:14-17

·    Telefon-megbeszélés alapján: 06-30/490-93-55 vagy 06-30/595-39-73
·    Telephely címe: 2834 Tardos Vadvirág utca 21.
·    Telefonszám: 06-30/490-93-55 ; 06-30/595-39-73
·    Elméleti képzés helyszíne:   2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.

Tanfolyamra való jelentkezés: 2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky utca 1, ügyfélfogadási időben, vagy telefonon megbeszélt időpontban.

Tanfolyamra való felvétel feltételei:
 • képzés megkezdésekor nyilatkozik a jelentkezési lapon az alapfokú iskolai végzettség meglétéről
 • 15,5 éves kor betöltésekor felvehető a képzésre
 • jelentkezési lap kitöltése
 • fiatalkorú esetén a szülő vagy törvényes képviselő aláírása szükséges a tanulmányi szerződésben
 • tandíj befizetése
 • orvosi szakvélemény (egészségi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény), elméleti vizsgakérelemhez csatolandó
 • amennyiben a tanuló valamilyen oknál fogva a felvétel előírásainak nem felel meg, abban az esetben a képzőszerv a jelöltet írásban értesíti

Oktatási helyszínek:

 • Alapoktatás:  Tata rutin pálya
 • Forgalmi gyakorlat oktatása: Tatabánya és környéke, Tata és környéke
 • Az iskola a képzés elméleti és gyakorlati részét együtt biztosítja (teljes körű képzés)
 • A gyakorlati órák lemondása az esedékes időpont előtt legkésőbb 1 nappal lehetséges
 • Hiányzás esetén a vezetési kartonra a "Nem jelent meg" bejegyzés kerül, mely nem minősül levezetett órának, az állásidő a tanulót terheli
Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:
 • 16 éves kor betöltése előtt negyed évvel tehet elméleti vizsgát a jelölt
 • a tanfolyam elvégzése (igazolás)
 • vizsgadíjak befizetésének módja: Az autósiskolánál történik vagy az oktatónál, ezután az iskola befizeti a KEM Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala Műszaki engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

Gyakorlati oktatás megkezdésének feltételei:

 • sikeres elméleti vizsga
 • 16. életévének betöltése
Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:
 • 16. életév betöltése
 • az előírt kötelező óraszám levezetése, illetve vizsgadíj befizetése, melyről a tanuló pénztári elismervényt kap
 • menettávolság 240km levezetése
 • kötelezően levezetendő minimális gyakorlati óraszám

Vizsgaigazolás kiadásának feltétele:

 • sikeres KRESZ elméleti vizsga
 • sikeres forgalmi vizsga
 • a vizsgaigazolást a KEM Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala Műszaki engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya adja ki

E-learning elméleti képzés

60óra/90nap alapképzés  (pótképzésra van lehetőség)
Az elméleti képzést az e-TITÁN rendszer használatával végzi. Felhasználási jogosultságát másnak nem engedheti át. Tilos az e-learning tananyagot vagy annak részeit, beleértve a médiaelemeket, szövegeket, bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos másolni, továbbadni, átdolgozni, harmadik személynek átadni. A felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a tanuló a felelős. A tanuló számitógépének egyes adatai és IP címei naplózásra kerülnek. A tanuló hozzájárul adatainak kezeléséhez. Az e-TITÁN rendszer használatához megfelelö informatikai környezettel kell rendelkeznie.

Gyakorlati oktatás:
 • Alapoktatás: 6 tanóra
 • Főoktatás: 10 tanóra F/v (városi vezetés 8 óra F/o),  (országúti vezetés 2 óra)
 • a tanóra idő tartalma:  50 perc
 • vizsgaórák
Tandíj befizetés módja:
 • az iskola ügyfélfogadó irodájában
 • gyakorlati órák levezetése után az oktatónál, melyről pénztári elismervényt kap
 • a tanuló a befizetésekről számlát kap, melyet az iskolavezető állít ki

Vizsgadíjak és azok megfizetési módja:

        
      Elméleti (KRESZ) oktatás díja: 35000Ft
          Kedvezmények: Kupon letöltés (10000Ft ) Tandíj összege: 25000 Ft.
      Gyakorlati oktatás óradíja: 6000Ft/óra
      Elsősegély-nyújtás tanfolyam díja: 10000Ft
      Elsősegély vizsga díja: 8200Ft
      KRESZ vizsga díj: 4600Ft
      Forgalmi vizsga díj: 11000Ft
      Járműkezelési vizsgadíj: 4700Ft

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A vizsgadíjakat az iskolavezető szedi be, erről elismervényt ad, majd a KEM Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala Műszaki engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálynak befizeti

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

A fenti óraszámok mindenki számára kötelező minimális óraszámot jelentik, amelyeken a megjelenés kötelező. Ezek teljesítésének hiányában a jelölt elméleti és gyakorlati vizsgára nem bocsátható, azon témakört, melyen hiányzott külön órákon pótolnia kell. KRESZ vizsga alól felmentés nincs!
A szakirányú végzettségűek felmentést kapnak a "Közúti elsősegélynyújtás tanfolyam és vizsga alól, ha képesítésüket bizonyítvánnyal igazolják.

Járműhasználat:
A gyakorlati oktatásra használt járműtípus:
 • Suzuki GZ 125    6000 FT/óra

A tanulónak jogában áll:

 • az oktatással kapcsolatos panaszaival az iskolavezetőhöz fordulni
 • a levezetett kötelező órák után vizsgázni
 • szükség esetén a kötelező órákon felül több órát vezetni
 • áthelyezést kérni másik képző szervhez
 • az előre befizetett, de le nem oktatott órák díját visszakérni, kivétel az elméleti oktatás díja, amennyiben azon már részt vett

A tanuló kötelessége:

 • a kötelező óraszámokat teljesíteni (elmélet- gyakorlat), a hiányzást pótfoglalkozáson pótolni, az órákon együttműködni, fegyelmezetten viselkedni, ápolatlan, alkohol- drog-gyógyszer befolyásoltság mentesen, a megbeszélt időben megjelenni
 • menettávolság: 240km-t levezetni a forgalmi vizsga előtt
 • az előírt felszerelésben megjelenni gyakorlati oktatásra: bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), protektoros hosszúnadrág (nadrágba, vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral), protektoros dzseki (dzsekire, vagy dzsekibe illeszthető könyök- és gerincprotektorral), protektoros kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma
 • Az elméleti tanfolyam kezdési időpontjától számítva 9 hónapon belül kresz vizsgára jelentkezni és 12 hónapon belül sikeres kresz vizsgát tenni

A képző szervnek jogában áll:

az oktatás megtagadása, ha a tanuló alkoholos- drogos-gyógyszeres befolyásoltság alatt áll, vagy a nála higiéniai minimum hiánya tapasztalható

A képző szervnek kötelessége:
 • a tanuló teljes körű képzése
 • az előre meghatározott időpontokban az oktatási órák megtartása
 • az érvényes képzési rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon a képzés feltételeinek biztosítása
 • a tanulót a tanfolyamra való felvételről és a vizsgára bocsátás feltételeiről tájékoztatni
 • a más képző szervhez való távozásának biztosítása

A tanuló áthelyezés és a teljesített órákról szóló igazolás kiadása:

 • más képző szervhez történő áthelyezés esetén az okmányokat az iskolavezető állítja ki
 • tájékoztatja a tanulót az esetleges kedvezmények megfizetéséről, annak módjáról, illetve többletbefizetés esetén a tanuló részére visszautalja az el nem végzett szolgáltatás díját
 • kiadja a tanuló részére 3 példányban a tanuló áthelyezési kérelmet, ebből egy példányt a képzőszerv magánál tart, és két példányt ad át a tanulónak

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzése:

 • az első vezetői engedély megszerzésének feltételei
 • az iskola megszervezi a közúti elsősegély tanfolyamot,
 • Elsősegély vizsgára való jelentkezés:
  KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI VÖRÖSKERESZT
  Tatabánya, Posta utca 5. Tel.: 0634/310-318
  Számlaszám: 10400913-00026564-00000007
  Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Fontos információ:

A KRESZ elméleti vizsgája a jelöltnek az első sikeres vizsgától számított 2 évig érvényes.
Amennyiben a jelölt 2 év leforgása alatt nem vizsgázik le, jogosítványt csak abban az esetben szerezhet, ha új tanfolyamon vesz részt.

Engedélyező Hatóság

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
Budapest, 1082, Vajda hunyad utca 45. Tel: 06 1 814-1818

Felügyeleti szervek:

KEM Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala Műszaki engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
2800 Tatabánya, Táncsics Mihály u. 1/d Tel:34/513-112

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. Tel: 34/309-303


Tata, 2018. január

Jó tanulást, sikeres vizsgát és balesetmentes közlekedést kívánunk Önöknek!

Beró András
Vállalkozó

Beróné Kovács Katalin
Iskolavezető