Beró autósiskola
és motorosiskola
Tata

Beró autósiskola
és motorosiskola
Tata

Tanfolyam indul:

Online tanfolyamra folyamatosan lehet jelentkezni!

Jelentkezés!

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK ÉS TANULÓ TÁJÉKOZTATÓ

Beró Autósiskola

A képzőszerv tájékoztatási kötelezettsége a járművezető és a közlekedési szakember képzésben résztvevők számára
(a 24/2005 (IV. 21) GKM rendelet alapján)

E-learninges képzés "B" kategóriához

Beró András egyéni vállalkozó ( 2834 Tardos, Vadvirág utca 21.)

Telefonszám:  06-30/490-93-55
E-mail cím: bero.andras@gmail.com
 
Fantázia név: Beró Autósiskola  (www.beroautosiskola.hu)

Felnőttképzési Tevékenység Nyilvántartási szám: B/2020/005467

·    Cég formája: egyéni vállalkozó
·    Vállalkozói nyilvántartás száma:  21525197
·    Adószáma: 60569327-1-31
·    Iskolavezető: Beróné Kovács Katalin
         Tel: 06 30 595 3973, e-mail:info@beroautosiskola.hu
·    Iskolavezetői igazolvány száma: 10144
·    Ügyfélfogadás:  2890 Tata Bajcsy-Zsilinszky utca 1.
·    Ügyfélfogadás ideje:  Kedd: 10 -14
                                        Péntek: 10 - 14
                                      

·    Telefon-megbeszélés alapján: 06 30 595 3973 vagy 06-30/490-93-55
·    Telephely címe: 2834 Tardos Vadvirág utca 21.
·    Telefonszám: 06 30 595 3973 ; 06-30/490-93-55
·    Elméleti képzés helyszíne:   2890 Tata Bajcsy-Zsilinszky utca 1.

Tanfolyamra való jelentkezés: 2890 Tata Bajcsy-Zsilinszky utca 1., ügyfélfogadási időben, vagy telefonon megbeszélt időpontban.

Tanfolyamra való felvétel feltételei:

Oktatási helyszínek:

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

Gyakorlati oktatás megkezdésének feltételei:

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

Vizsgaigazolás kiadásának feltétele:

E-learning elméleti képzés

75óra/180nap alapképzés  (pótképzésra van lehetőség)
Az elméleti képzést az e-TITÁN rendszer használatával végzi. Felhasználási jogosultságát másnak nem engedheti át. Tilos az e-learning tananyagot vagy annak részeit, beleértve a médiaelemeket, szövegeket, bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos másolni, továbbadni, átdolgozni, harmadik személynek átadni. A felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a tanuló a felelős. A tanuló számitógépének egyes adatai és IP címei naplózásra kerülnek. A tanuló hozzájárul adatainak kezeléséhez. Az e-TITÁN rendszer használatához megfelelö informatikai környezettel kell rendelkeznie.

Gyakorlati oktatás:

Tandíj befizetés módja:

Vizsgadíjak és azok megfizetési módja:

        
      Elméleti (KRESZ) oktatás díja: 49 900Ft
      Gyakorlati oktatás óradíja: 10000Ft/óra
      Pótóra díja: 10000Ft/óra
      Elsősegély-nyújtás tanfolyam díja: 20000Ft
      Elsősegély vizsga díja: 15500Ft
      KRESZ vizsga díj: 4600Ft
      Forgalmi vizsga díj: 11000Ft

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A vizsgadíjakat az iskolavezető szedi be, erről elismervényt ad, majd a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak befizeti

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

A fenti óraszámok mindenki számára kötelező minimális óraszámot jelentik, amelyeken a megjelenés kötelező. Ezek teljesítésének hiányában a jelölt elméleti és gyakorlati vizsgára nem bocsátható, azon témakört, melyen hiányzott külön órákon pótolnia kell. KRESZ vizsga alól felmentés nincs!
A szakirányú végzettségűek felmentést kapnak a "Közúti elsősegélynyújtás tanfolyam és vizsga alól, ha képesítésüket bizonyítvánnyal igazolják.

Járműhasználat:
A gyakorlati oktatásra használt járműtípus:

A tanulónak jogában áll:

A tanuló kötelessége:

A képző szervnek jogában áll:

az oktatás megtagadása, ha a tanuló alkoholos- drogos-gyógyszeres befolyásoltság alatt áll, vagy a nála higiéniai minimum hiánya tapasztalható

A képző szervnek kötelessége:

A tanuló áthelyezés és a teljesített órákról szóló igazolás kiadása:

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzése:

Fontos információ:

A KRESZ elméleti vizsgája a jelöltnek az első sikeres vizsgától számított 2 évig érvényes.
Amennyiben a jelölt 2 év leforgása alatt nem vizsgázik le, jogosítványt csak abban az esetben szerezhet, ha új tanfolyamon vesz részt.

Mutatószámok:


Engedélyező Hatóság

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.

Felügyeleti szervek:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2800 Tatabánya, Táncsics Mihály u. 1/d Tel: +36 30 365 9313

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. Tel: 34/309-303Tata, 2020 november 1.

Jó tanulást, sikeres vizsgát és balesetmentes közlekedést kívánunk Önöknek!

Beró András
Vállalkozó

Beróné Kovács Katalin
Iskolavezető