Beró autósiskola
és motorosiskola
Tata

Beró autósiskola
és motorosiskola
Tata

Tanfolyam indul:

Online tanfolyamra folyamatosan lehet jelentkezni!

Jelentkezés!

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK ÉS TANULÓ TÁJÉKOZTATÓ

Beró Autósiskola

A képzőszerv tájékoztatási kötelezettsége a járművezető és a közlekedési szakember képzésben résztvevők számára
(a 24/2005 (IV. 21) GKM rendelet alapján)

E-learninges képzés "AM" kategóriához

Beró András egyéni vállalkozó ( 2834 Tardos, Vadvirág utca 21.)

Telefonszám:  06-30/490-93-55
E-mail cím: bero.andras@gmail.com
 
Fantázia név: Beró Autósiskola  (www.beroautosiskola.hu)

Felnőttképzési Tevékenység Nyilvántartási szám: B/2020/005467

·    Cég formája: egyéni vállalkozó
·    Vállalkozói nyilvántartás száma:  21525197
·    Adószáma: 60569327-1-31
·    Iskolavezető: Beróné Kovács Katalin
         Tel: 06 30 595 3973, e-mail:info@beroautosiskola.hu
·    Iskolavezetői igazolvány száma: 10144
·    Ügyfélfogadás:  2890 Tata Bajcsy-Zsilinszky utca 1.
·    Ügyfélfogadás ideje:  Kedd: 10 - 14
                                        Péntek: 10 - 14
                                      

·    Telefon-megbeszélés alapján: 06 30 595 3973 vagy 06-30/490-93-55
·    Telephely címe: 2834 Tardos Vadvirág utca 21.
·    Telefonszám: 06 30 595 3973 ; 06-30/490-93-55
·    Elméleti képzés helyszíne:   2890 Tata Bajcsy-Zsilinszky utca 1.

Tanfolyamra való jelentkezés: 2890 Tata Bajcsy-Zsilinszky utca 1., ügyfélfogadási időben, vagy telefonon megbeszélt időpontban.

Tanfolyamra való felvétel feltételei:

Oktatási helyszínek:

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

Gyakorlati oktatás megkezdésének feltételei:

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

Vizsgaigazolás kiadásának feltétele:

E-learning elméleti képzés

75óra/180nap alapképzés  (pótképzésra van lehetőség)
Az elméleti képzést az e-TITÁN rendszer használatával végzi. Felhasználási jogosultságát másnak nem engedheti át. Tilos az e-learning tananyagot vagy annak részeit, beleértve a médiaelemeket, szövegeket, bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos másolni, továbbadni, átdolgozni, harmadik személynek átadni. A felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a tanuló a felelős. A tanuló számitógépének egyes adatai és IP címei naplózásra kerülnek. A tanuló hozzájárul adatainak kezeléséhez. Az e-TITÁN rendszer használatához megfelelö informatikai környezettel kell rendelkeznie.

Gyakorlati oktatás:

Tandíj befizetés módja:

Vizsgadíjak és azok megfizetési módja:

        
      Elméleti (KRESZ) oktatás díja: 39 900Ft
      Gyakorlati oktatás óradíja: 9000Ft/óra
      Elsősegély-nyújtás tanfolyam díja: 20000Ft
      Elsősegély vizsga díja: 15500Ft
      KRESZ vizsga díj: 4600Ft
      Forgalmi vizsga díj: 3600Ft
      Járműkezelési vizsgadíj: 3600Ft

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A vizsgadíjakat az iskolavezető szedi be, erről elismervényt ad, majd a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak befizeti

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

A fenti óraszámok mindenki számára kötelező minimális óraszámot jelentik, amelyeken a megjelenés kötelező. Ezek teljesítésének hiányában a jelölt elméleti és gyakorlati vizsgára nem bocsátható, azon témakört, melyen hiányzott külön órákon pótolnia kell. KRESZ vizsga alól felmentés nincs!
A szakirányú végzettségűek felmentést kapnak a "Közúti elsősegélynyújtás tanfolyam és vizsga alól, ha képesítésüket bizonyítvánnyal igazolják.

Járműhasználat:
A gyakorlati oktatásra használt járműtípus:

A tanulónak jogában áll:

A tanuló kötelessége:

A képző szervnek jogában áll:

az oktatás megtagadása, ha a tanuló alkoholos- drogos-gyógyszeres befolyásoltság alatt áll, vagy a nála higiéniai minimum hiánya tapasztalható

A képző szervnek kötelessége:

A tanuló áthelyezés és a teljesített órákról szóló igazolás kiadása:

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzése:

Fontos információ:

A KRESZ elméleti vizsgája a jelöltnek az első sikeres vizsgától számított 2 évig érvényes.
Amennyiben a jelölt 2 év leforgása alatt nem vizsgázik le, jogosítványt csak abban az esetben szerezhet, ha új tanfolyamon vesz részt.

Engedélyező Hatóság

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.

Felügyeleti szervek:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2800 Tatabánya, Táncsics Mihály u. 1/d Tel: +36 30 365 9313

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. Tel: 34/309-303


Tata, 2020 november 1.

Jó tanulást, sikeres vizsgát és balesetmentes közlekedést kívánunk Önöknek!

Beró András
Vállalkozó

Beróné Kovács Katalin
Iskolavezető